Verhuizing

Na meer dan vijftig jaar aan de Broekpolderweg, gaat het scoutcentrum opnieuw beginnen langs de Vlaardingse Vaart. We laten veel historie achter, maar zien tegelijkertijd uit naar een frisse start. We hopen het nieuwe terrein uiterlijk in 2021 in gebruik te kunnen nemen.

Wie gaan er verhuizen?

Alle scoutinggroepen op het scoutcentrum gaan verhuizen. Het gaat om:

  • de Marnix van Sint Aldegonde
  • de Maurits-Viool
  • de Wesselgroep
  • de Willem de Zwijger

Ook de Scoutshop verhuist mee.

De twee andere Vlaardingse scoutinggroepen, de Allart van Heemstede en de Geuzen (waterscouts), blijven op hun oude vertrouwde locaties in de Holy en langs de haven in het centrum.

Wanneer gaan jullie verhuizen?

De eerste stappen in de voorbereiding voor de verhuizing zijn inmiddels al gezet. Een deel van het terrein langs de rijksweg is afgestaan aan de volkstuinvereniging. Niet alleen de scouting moet namelijk plaatsmaken voor de nieuwe Blankenburgverbinding, ook de naastgelegen volkstuinen moeten een stukje opschuiven. De verwachting is dat we eind 2017 kunnen beginnen  met het bouwklaar maken van het terrein. In het eerste kwartaal van 2018 kan de schop dan in de grond voor de nieuwe clubhuizen.

Wat gaat er de komende tijd allemaal gebeuren?

Eind 2019 worden de eerste voorbereidende werkzaamheden gedaan op het nieuwe terrein. Dat houdt in dat er zal worden gekapt en opgehoogd. Hierdoor zorgen we voor een veilige situatie (veel bomen zijn nu oppervlakkig geworteld) en voor droge voeten (het terrein ligt erg laag en is daardoor drassig). 

In het voorjaar van 2020 begint de bouw van de duurzame en groene clubhuizen. Tijdens het bouwen wordt er vooral overdag gewerkt, waarbij ook een korte periode geheid moet worden.

In de avonduren zal er door vrijwilligers aan de clubgebouwen worden gewerkt om de kosten zoveel mogelijk te beperken. Het gaat dan vooral om kleinere klussen, zoals het plaatsen van een keuken, installeren van sanitair of het verven van de kozijnen. De verwachting is dat de overlast hiervan minimaal zal zijn.

Aansluitend gaan we herplanten. Al het groen dat nu wordt gekapt, komt weer terug. De scouts willen graag een zo groen mogelijk terrein. Daarom is er – samen met de omwonenden – een uitgebreid plan gemaakt om de clubhuizen zo goed mogelijk te ‘verstoppen’ in het groen en om zoveel mogelijk groen terug te planten. Er komen bomen die insecten aantrekken, bomen waar je heerlijk in kunt klauteren, fruitbomen en struikgewas waar kleine dieren in kunnen scharrelen. Kortom, het wordt een divers en groen stukje Broekpolder én het groenste scoutcentrum van Nederland. 

De Watersportweg blijft bereikbaar. Bouwverkeer kan af en toe voor enige hinder zorgen. Tijdens de kapperiode is het terrein tijdelijk afgesloten in verband met de veiligheid. Dan is ook het smalle wandelpad langs de Vaart waar veel hardlopers en wandelaars gebruik van maken, gesloten. De periode erna blijft dit pad zo lang mogelijk open, mits de veiligheid het toelaat.

Aanspreekpunt voor onze buren

Natuurlijk zijn we altijd bereikbaar, mochten er vragen zijn of zorgen leven. Onze speciale omgevingsmanager is daarom altijd voor u beschikbaar.

Dat is Corrie de Jong, al jarenlang actief bij scouting en zij heeft ook in de wijk langs de Vaart gewoond. Voor sommige omwonenden dus mogelijk een goede bekende.

Corrie is bereikbaar op 0622018269.

Hoe wordt het gefinanceerd?

Bij de verhuizing is de gemeente Vlaardingen één van onze belangrijkste partners. In samenspraak is een nieuw terrein uitgezocht én we hebben een behoorlijke financiële compensatie gekregen. Daarnaast heeft scouting inmiddels van veel fondsen een bijdrage ontvangen.

Er resteert nu nog een post van 350.000 euro om in te vullen. Daarover wordt intensief gesproken met de gemeente. Deze openstaande post is volgens ons en de gemeente geen reden om niet te beginnen met de aanleg. We hebben er alle vertrouwen in dat ook deze fondsen nog gevonden zullen worden.